Soilse, ceamara, aicsean! BUAIGH deontas chun do ghearrscannán a dhéanamh

Soilse, ceamara, aicsean! BUAIGH deontas chun do ghearrscannán a dhéanamh

An mian leat do scéal #EUandME a insint? An gceapann tú go mbeifeá in ann gearrscannán a scríobh agus a stiúradh le cabhair ó stiúrthóir a bhuaigh gradam Eorpach? An bhfuil suim agat do smaoineamh a fheiceáil ar an scáileán? Seo chugaibh Comórtas Scannánóirí Óga #EUandME!

Idir oiliúint agus taisteal, scimeáil a dhéanamh ar an idirlíon agus an domhan a shábháil, cruthaíonn cónaí san Aontas Eorpach na mílte deis duit chun na rudaí a dhéanamh is ansa leat – pé áit a dtabharfaidh sin thú.

Mar chuid den fheachtas, táimid ag iarraidh ar scannánóirí óga a Spielberg inmheánach a mhúscailt agus gearrscannán a scríobh agus a stiúradh, atá 5 nóiméad ar fad, ar a mhéid, a bhaineann leis an tionchar a imríonn an tAontas Eorpach ar shaol laethúil daoine. 

B’fhéidir gur taistealaí díograiseach thú atá spreagtha ag na cearta a bhronnann an AE ort mar phaisinéir? Nó b’fhéidir gur saineolaí cócaireachta thú arb aoibhinn leat sólaistí réigiúnacha atá á gcosaint ag an AE a bhlaiseadh? Pé bealach a chuireann an AE le do shaol, tá cuireadh á thabhairt againn duit chun gearrscannán a dhéanamh chun ceiliúradh a dhéanamh.

Caithfidh an scannán a bheith bainteach le ceann amháin de chúig théama fheachtas #EUandMe: Digiteach, Luaineacht, Scileanna agus Gnó, Inbhuanaitheacht nó Cearta.

Bronnfar ar chúigear buaiteoirí a mbeidh an t-ádh orthu deontas €7,500 chun a smaoineamh a thabhairt ar an saol.

Chun an comórtas a iontráil, beidh trí rud ag teastáil uait:

  • Dhá achoimre 500 focal ar an scannán a bheartaíonn tú, ceann amháin i mBéarla agus ceann amháin scríofa i do theanga dhúchais.
  • Dhá fhíseán 60 soicind, a rinne tú a thaifeadadh le do ghuthán cliste, ina míníonn tú réasúnaíocht do scannáin. Ba cheart go mbeadh físeán amháin i mBéarla, agus an ceann eile i do theanga dhúchais.
  • Nasc le gearrscannán a rinne tú roimhe seo le 5 bliana anuas.

Aimsigh níos mó faisnéise faoin gcomórtas, léigh na rialacha agus an fhoirm iarratais ag an nasc seo a leanas: https://europa.eu/euandme/ga/yfc/

Is é an spriocdháta chun rudaí a sheoladh ar aghaidh an 31 Deireadh Fómhair 2018 ag 12.00 CET

An dteastaíonn roinnt spreagtha uait? Is féidir leat cúig scannán a fheiceáil a rinne scannánóirí gairmiúla a stiúradh a bhaineann leis na hábhair chéanna anseo: https://europa.eu/euandme/ga. Beidh an deis ag buaiteoirí, chomh maith, go ndéanfaidh duine den chúigear stiúrthóirí seo a bhain gradam amach meantóireacht orthu.

Déan teagmháil linn, le do thoil, má bhíonn aon cheisteanna agat. Guímid ádh mór ort le d’iarratas.

Le dea-mhéin,

Foireann #EUandMe.

COMM-EUANDME@ec.europa.eu